DẠY CON TRAI

Thanh toán với mã ưu đãi

DẠY CON TRAI

Phạt trẻ nhưng không tiêu cực

Nếu một đứa trẻ bị trừng phạt như: quát, mắng, ăn roi vì những tính cách không tốt, không nghe lời, hoặc có những hoạt động gây hại, ngu...

November, 03 2020

Tự kỷ

Tự kỷ không nên được coi là bệnh lý, vì cơ thể vật lý của trẻ hoàn toàn bình thường. Tự kỷ nên coi là một trạng thái tinh thần mà ở đó t...

November, 03 2020

Dạy con biết tránh

Hãy dạy con tránh xa những thói xấu, năng lượng xấu, thói quen xấu và hậu quả của những thứ xấu sẽ ra sao: Tại sao con phải ngủ đủ, ...

November, 02 2020

Cách dạy con trai

Dạy con trai thật là tuyệt vời thú vị: Hãy kể cho con nghe những câu chuyện Nam chính mạnh mẽ, những câu chuyện mà ở đó có sự thử th...

November, 02 2020

Bản thể con trai

Con trai bản thể năng lượng dương, là năng lượng tích cực, năng lượng vận động sáng tạo, thể hiện sự tự tin, mong muốn được bảo vệ che t...

November, 02 2020
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666