Phòng chữa, chủ động công việc trong mùa covid

Thanh toán với mã ưu đãi

Phòng chữa, chủ động công việc trong mùa covid

Đại tái thiết - Great reset là gì?

Đại tái thiết là gì? Nó có liên quan gì tới covid, và sau covid? Các trọng tâm của Đại tái thiết là gì? Môi trường ? Nóng lên t...

August, 11 2021

Càng covid , con càng cần kỷ luật

Mỗi ngày tôi giao cho con tôi tự học tối thiểu 200 câu trên chương trình tự học với AI trên IXL , tối nay 10h tôi xong việc trở về nhà, ...

August, 07 2021
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666